Vinjerock 2024 er utseld. Kom her upp og kjenn eit annat liv! 

Sist oppdatert 14. juli 2024

Korleis får eg pryda arma mi med festivalbandet?

Billetten frå Ticketmaster byttar du i festivalarmband ved ankomst til festivalparkeringa på Tyin/Tyinkrysset. Følg skilting når du kjem til fjells! Du kan ha billetten din digitalt, eller printa ut. Hugs billetten din og legitimasjon! 

Kjem du andre vegar inn til festivalområdet eller med festivalekspressen bytter du bånd på festivalområdet i infoteltet ved inngangen. 

Angåande DNT-billettar: desse kan kun nyttas av DNT-medlem og medlemsskap kan du kjøpe deg her.

Opningstider:

Bytte frå billett til festivalarmand på på Tyinkrysset frå onsdag klokka 10:00 og inne på festivalområdet i infoteltet frå onsdag klokka 15:00.

Hugs: 

 • Del ut billettane dine til dei som skal ha dei, kvar enkelt billett kan kun brukast ein gong
 • Ha legitimasjon klar når du kjem 
 • Torsdag og sundag er bussbillett frå Tyinkrysset og inn til festivalområdet inkludert i festivalpasset ditt 

På festivalområdet kan du betale for mat og drikke med kort. 

Vidaresal og overføring av billettar

Om du ser at du ikkje får nytta deg av billetten din til Vinjerock 2024 er det sikkert nokon annan som vil ha han. Ticketmaster gjev Vinjerockarar som ynskjer det tilbod om å nytte seg av Resale for vidaresal av billettar, trygt for både kjøpar og seljar. For å finne Resale-billettar må du logge inn på din brukarkonto og søkje opp Vinjerock på Ticketmaster, der vil du finne eventuelle ledige Resale-billettar. Det er ikkje mogeleg å få varsel om ledige Resale-billettar, ein må sjølv inn å sjekke. 

Merk at om du ha kjøpt ein Resale-billett kan denne ikkje seljast på nytt i Resale. Har du nytta Ticket Transfer må du overføre billetten attende til den som opprinneleg kjøpte billetten for at den kan leggast ut på Resale. 

Les meir om Resale

I tillegg vil det og vere mogeleg å overføre billettar gjennom Ticket Transfer til veners brukarkonto før Vinjerock. Då kan dei sjølv bytte frå billett til bånd utan at du treng å vere til stades. 

Les meir om Ticket Transfer

Det er opent for Ticket Transfer og Resale på DNT-billettar, men hugs at den du skal overføre/selje billetten til og må vere DNT-medlem for å nytte seg av billetten. 

Hugs på

Me minnar om at av omsyn til tryggleik, naturvern og trivsel har vi nokre reglar for kva ein ikkje får ha med seg eller gjere i festivalcampen: 

 • Eingongsgrillar
 • Glasflasker
 • Høgtalarar som speler med eit lydnivå som nærmar seg konsertvolum, til dømes Soundbox
 • Bålbrenning - nytt heller fellesgrillen me sett opp ved stranda

Det er lov å nytte primus, men vis omsyn og syt for sikker handtering av utstyret.

Om billettsalet

Dei siste åra har vi opplevd stor pågang under billettsalet. Difor vel vi å skrive litt om korleis salet går føre seg. Kl. 12:00 opnar salet hjå Ticketmaster. Alle som er inne på kjøpssida for arrangementet blir lagt i ein tilfeldig kø. Når salet er i gang byrjar ein med å reservere billettar, for så å gå vidare i kjøpsprosessen. Når alle billettane er reservert kan ein difor få beskjed om at det ikkje finst fleire billettar. Nokre av desse kan verte tilgjengelege om ikkje kjøpsprosessen er fullført etter ti minutt. 

Ein kan maks kjøpe opp til fire festivalpass per person. 

Billettprisar 2024

Ordinær: 2920,- + bill.avgift

DNT-medlem: 2870,- + bill.avgift

Festivalpasset gjev inngang til festivalområdet oppe på Eidsbugarden, konsertar, samtalar og eit breidt aktivitetsprogram over tre dagar. I tillegg er skyttelbuss tur/retur (torsdag og sundag) frå parkeringa og inn til festivalområdet inkludert og avmerka festivalcamp med sanitæranlegg.

Kjøpsvilkår billettar

Når du byttar billett til bånd må du vise legitimasjon, gyldig legitimasjon er:

 • Fysisk førarkort (inkludert mopedførerbevis med bilde og fødselsnummer)
 • Bankkort med bilde   
 • Pass 
 • Nasjonalt ID-kort 
 • Forsvarets ID-kort 
 • Oppholdskort
 • Utlendingspass 
 • Asylsøkerbevis
 • Reisebevis for flyktninger

5 kjappe om festivalpassa til Vinjerock 

 • Vinjerock er konsertar, kurs, aktivitetar og føredrag fordelt over tre dagar, midt i fjellheimen. 

 • Festivalpasset inkluderar skyttelbuss frå parkeringa på Tyin til festivalområdet på Eidsbugarden (20 km) torsdag og retur søndag og avmerka festivalcamp med tilgang på sanitæranlegg.

 • Nedre aldersgrense for å kjøpe festivalpass er 16 år. Det er ulik farge på armbanda til dei under og over 18 år. Er du under 16 år må du ha følge av føresette.

 • Born under 12 år: Gratis i følge med føresette m/festivalpass. Skal du ha med born? Meld ifrå på post@vinjerock.no

 • Det er ikkje mogleg å kjøpe dagsbillettar til Vinjerock

Følgepersonbevis («ledsagarbevis»)

Alle som har følgepersonbevis, kan få med seg ein følgeperson på festivalen. Følgepersonen må akkrediterast på førehand og hentar armbandet til festivalen i infoteltet ved inngangen til festivalområdet. Personen med følgepersonbevis må vera med når følgepersonen hentar armbandet sitt.

Søk om følgeperson

For spørsmål, kontakt carl@vinjerock.no.

Videreselde festivalpass

Vinjerock tek ikkje ansvar for billettar som er kjøpt frå andre personar eller gjennom ikkje-autoriserte salskanalar (svartebørs eller privatpersonar). Dersom du vel å kjøpe billett på anna vis, er du sjølv ansvarleg for at billetten er ekte og at den ikkje er brukt fleire gonger. Ikkje betal meir for billetten enn han i utgangspunktet kostar + billettavgift.