Vinjerock er ingenting utan gode støttespelarar, og samarbeidspartnarar av alle storleikar har enorm verdi for ein festival langt til fjells. Her finn du dei partnarar som bidreg til at me kvart år kan skape nye eventyr på Eidsbugarden.

Høyres det ut som noko for dykk? Ta kontakt med vår partnersjef Stian Kronborg på stian.kronborg@vinjerock.no

Grepa samarbeidspartner
Nøkkelleverandørar
Sertifiseringar
Støttespelarar