Utan lokale heltar blir det ikkje noko Vinjerock! Me er utruleg stolte og takksame for å ha ein lokal heiagjeng i ryggen som gjer det mogeleg for oss å lage festival 1060 meter over havet. 

Lokale heltar