Myndigheitene har i dag sluppe nyheiter rundt retningslinjene for festivalsumaren 2021.

Sist oppdatert 05. mai 2021

Vi jobbar med å sjå kva dette betyr for gjennomføringa av Vinjerock 2021 og vi vil kome attende til dykk alle med beskjed så snart som råd! 

 

Fjellfriske helsingar frå Vinjerock!