Sist oppdatert 02. desember 2022

LEDIGE POSISJONAR I VINJESTABEN

Ein posisjon i Vinjestaben er frivillig. Du går inn i ein stab på i overkant av 30 gruppeleiarar som jobbar heile året med å førebu Vinjerock. I løpet av året har staben fire faglege og sosiale samlingar. Som stabsmedlem får du ta med deg ein gjest gratis, samt tilgang til å kjøpe to festivalpass til venner. Ikkje minst får du vere med å forme korleis Vinjerock skal vere i framtida!

Film- og fotosjef

Som film- og fotosjef har du eit overordna ansvar for fange Vinjerock for ettertida og er ein del av PR- og programgruppa. 

Du deltek i samlingar gjennom året saman med resten av staben og har stor påvirkningskraft på korleis festivalen skal sjå ut og fremjast visuelt i våre kanalar. Stillinga krev noko forarbeid og plabnlegging, men hovudvekta av arbeidet vil liggje under avviklinga av festivalen. Arbeidsstad er da på eit egna arbeidsområde på Eidsbugarden og film- og fotosjef må vêre til stades på festivalen seinast onsdag før festivalstart. 

Ansvarsoppgåver: 

  • Ansvarleg for å rekruttere omkring 6-7 frivillige til film- og fotogruppa.
  • Sørgje for at vaktlister for dei frivillige blir satt opp.
  • Sørgje for at dei frivillige har den informasjonen dei treng for at det skal vere kjekt å vere frivillig 1060 meter over havet. 
  • Sikre at arbeidsstad oppe på Eidsbugarden er klart for å ta imot dei frivillige i film 
  • - og fotogruppa. 
  • Halde oversikt og leggje ein plan over kva som skal dekkast av film- og fotogruppa og sørgje for å ha eit godt system på plass som sikrar at det utførast. 
  • Sørgje for å ha eit godt system for bilder og film som er lett for andre i Vinjestaben å nytte seg av gjennom året.