Drøymer du om å kombinerer festival, musikk og naturopplevelser? Me søkjar ny festivalsjef! Vinjerock er ein av landets mest populære musikkfestivalar, med ein solid merkevare og lojale partanarar og samarbeidspartnarar som har vore med oss i mange år. No ønskjer me å utvikle attraktive konsept i samarbeid med både eksisterande og nye, då treng me ein dedikert, visjonær og ryddig partnar- og økonomisjef. 

Sist oppdatert 20. september 2022

Vinjerock søkjer partnar- og økonomisjef 

Som partnar- og økonomisjef har du ansvar for å følgje opp eksisterande og hente inn nye partnarar, i tråd med Vinjerock sine verdiar. Du elskar å finne spanande måtar å aktivere samarbeidet i knutepunktet mellom festivalen og partnar, og sørgje for at desse aktivitetane blir gjennomført. Du jobbar både opp mot privat næringsliv og andre aktørar det er naturleg for Vinjerock å samarbeide med. 

Du er òg ansvarleg for å følgje opp den daglege økonomiflyten i festivalen, herunder mellom anna bilagshandsaming, oppfølging av rekneskapsbyrå, rapportering til styret og utarbeiding av budsjett saman med dagleg leiar. Du er òg glad i å søkje og rapportere på midlar, og ønskjer å finne ut korleis Vinjerock kan drivast på best mogeleg måte. 

Så om du drøymer om å flytte nærare fjell og natur? Om å ha skiløyper, 2000-meterstoppar og stiar utanfor stovedøra? Om å ha ein inspirerande jobb i eit kreativt kontorfellesskap i fagre Vang i Valdres? Då er det deg me leitar etter. Få stillingar kombinerer festival, musikk og naturopplevingar som ein jobb i Vinjerock gjer. 

Vinjerock er ein musikk- og friluftsfestival på Eidsbugarden i Jotunheimen. Festivalen har vore arrangert sidan 2006, og har vore utseld kvart år sidan 2009. Musikken er grunnmuren i festivalen, men turar, aktivitetar og lokalmatopplevingar er viktige brikker i totalopplevinga Vinjerock. 

Vinjerock har fem verdiområde med særleg fokus:

 1. Kultur- og naturglede
 2. Nynorsk
 3. Lokalt rotfeste
 4. Openheit 
 5. Berekraft og inkludering

Me søkjer deg som:

 • Har relevant utdanning, kompetanse og erfaring med økonomi og sponsorarbeid (relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande relevant utdanning)
 • Tykkjer at tal er spanande, excel er din beste ven og du elskar gode system
 • Er resultatorientert, kreativ og strukturert
 • Trivst med ein variert arbeidskvardag med ulike oppgåver
 • Brenn for å jobbe med våre viktigaste verdiar

Vinjerock har kontorplass i Vang og med vår lokale forankring er det også naturleg at vår partnar- og økonomisjef har kontorplass i vakre Vang i Valdres.

Me tilbyr:

 • Spanande stilling i ein etablert og suksessrik festival
 •  Ein jobb med stor grad av påvirkningskraft og medvirkning til korleis Vinjerock skal utvikle seg og sjå ut.
 • Arbeidsplass på Kontorfellesskapet 1724 i Vang i Valdres
 • Ein fleksibel arbeidskvardag og eit godt arbeidsmiljø 
 • 100 % fast stilling 
 • Løn etter avtale

Søknadsfrist 17.10.22

Me veit mangfald skapar betre resultat, og oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje.

Søknad og CV sendast per e-post til dagleg leiar Guro Furunes Pettersen, guro.furunes@vinjerock.no. 

Spørsmål om stillinga kan rettast til same e-postadresse eller på telefon: 91751135