Billettar til Vinjerock 2024 kjem for sal fredag 1. desember klokka 12:00. 

Sist oppdatert 28. november 2023

Når startar billettsalet for 2024?

1. desember klokka 12:00 kjem billettar til Vinjerock 2024 endeleg for sal på Ticketmaster. Gjer deg klar for å oppleve konsertar og spanande samtalar, delta på kurs og aktivitetar i vakraste Jotunheimen og ikkje minst ete nydeleg lokalmat frå Valdres. Ein kan maks kjøpe opp til fire festivalpass per person.

Kjøp billett her

Billettsal DNT-medlemmar

Er du medlem i Den Norske Turistforening (DNT) kan du ôg nytte deg av deira billettsalget 7. desember klokka 12:00. Ein kan maks kjøpe to billettar per medlem og hugs at alle som skal nytte seg av DNT-billettar må vere medlem i DNT når dei ankjem Eidsbugarden i sumar.  

Slik foregår DNT-salet 

DNT-medlemmar må logge inn på "Min side" på DNT sine sider, der finn du lenka til billettsalet og promokode du må nytte for å komme inn på billettsalet. Ha og medlemsnummeret ditt klart då du må fylle det inn ila. kjøpsprosessen. 

Logg inn på dnt.no

Som medlem hjå DNT får du mellom anna medlemspris på DNT sine 580 hyttar, rabatt på turutstyr, medlemsbladet Fjell og Vidde, turar og kurs over heile landet og ein rekke gode medlemsrabattar.

DNT er Noregs største friluftslivsorganisasjon med over 300 000 medlemmar og starta allereie i 1868. Dei jobbar for å fremje eit enkelt, aktivt, allsidig og miljøvenleg friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdiar.

 

Vidaresal og overføring av billettar

Om du ser at du ikkje får nytta deg av billetten din til Vinjerock 2023 er det sikkert nokon annan som vil ha han. Nytt av året er at Ticketmaster no gjev Vinjerockarar som ønskjer det tilbod om å nytte seg av Resale for vidaresal av billettar, trygt for både kjøpar og seljar. For å finne Resale-billettar må du logge inn på din brukarkonto og søkje opp Vinjerock på Ticketmaster, der vil du finne eventuelle ledige Resale-billettar. Det er ikkje mogeleg å få varsel Resale-billettar, ein må sjølv inn å sjekke. 

Merk at om du ha kjøpt ein Resale-billett kan denne ikkje seljast på nytt i Resale. 

Les meir om Resale

I tillegg vil det og vere mogeleg å overføre billettar gjennom Ticket Transfer til veners brukarkonto før Vinjerock. Då kan dei sjølv bytte frå billett til bånd utan at du treng å vere til stades. 

Les meir om Ticket Transfer

Det er opent for Ticket Transfer og Resale på DNT-billettar, men hugs at den du skal overføre/selje billetten til og må vere DNT-medlem for å nytte seg av billetten. 

Hugs på

Me minnar om at av omsyn til tryggleik, naturvern og trivsel har vi nokre reglar for kva ein ikkje får ha med seg eller gjere i festivalcampen: 

  • Eingongsgrillar
  • Glasflasker
  • Høgtalarar som speler med eit lydnivå som nærmar seg konsertvolum som for eksempel Soundbox
  • Bålbrenning - nytt heller fellesgrillen vi set opp ved stranda

Det er lov å nytte primus, men vis omsyn og syt for sikker handtering av utstyret.

Om billettsalet

Dei siste åra har vi opplevd stor pågang under billettsalet. Difor vel vi å skrive litt om korleis salet går føre seg. Kl. 14:00 opnar salet hjå Ticketmaster. Alle som er inne på kjøpssida for arrangementet blir lagt i ein tilfeldig kø. Når salet er i gang byrjar ein med å reservere billettar, for så å gå vidare i kjøpsprosessen. Når alle billettane er reservert kan ein difor få beskjed om at det ikkje finst fleire billettar. Nokre av desse kan verte tilgjengelege om ikkje kjøpsprosessen er fullført etter ti minutt. 

Ein kan maks kjøpe opp til fire festivalpass per person. 

Billettprisar 2024

Ordinær: 2920,- + bill.avgift

DNT-medlem: 2870,- + bill.avgift

Festivalpasset gjev inngang til festivalområdet oppe på Eidsbugarden, konsertar, samtalar og eit breidt aktivitetsprogram over tre dagar. I tillegg er shuttlebuss tur/retur (torsdag og sundag) frå parkeringa og inn til festivalområdet inkludert og avmerka festivalcamp med sanitæranlegg.

Kjøpsvilkår billettar

5 kjappe om festivalpassa til Vinjerock 

  • Vinjerock er konsertar, kurs, aktivitetar og foredrag fordelt over tre dagar, midt i fjellheimen. 

  • Festivalpasset inkluderer shuttlebuss frå parkeringa på Tyin til festivalområdet på Eidsbugarden (20 km) torsdag og retur søndag og avmerka festivalcamp med tilgang på sanitæranlegg.

  • Nedre aldersgrense for å kjøpe festivalpass er 16 år. Det er ulik farge på armbanda til dei under og over 18 år. Er du under 16 år må du ha følge av føresette.

  • Born under 12 år: Gratis i følge med føresette m/festivalpass. Skal du ha med born? Meld ifrå på post@vinjerock.no

  • Det er ikkje mogleg å kjøpe dagsbillettar til Vinjerock

Følgepersonbevis («ledsagerbevis»)

Alle som har følgepersonbevis, kan få med seg ein følgeperson på festivalen. Følgepersonen må akkrediterast på førehand og hentar armbandet til festivalen i infoteltet ved inngangen til festivalområdet. Personen med følgepersonbevis må vera med når følgepersonen hentar armbandet sitt.

Akkrediteringsskjema kjem våren 2024. 

For spørsmål, kontakt carl@vinjerock.no.

Videreselde festivalpass

Vinjerock tek ikkje ansvar for billettar som er kjøpt frå andre personar eller gjennom ikkje-autoriserte salskanalar (svartebørs eller privatpersonar). Dersom du vel å kjøpe billett på anna vis, er du sjølv ansvarleg for at billetten er ekte og at den ikkje er brukt fleire gonger. Ikkje betal meir for billetten enn han i utgangspunktet kostar + billettavgift.