Vi trur på sumaren, og sel eit avgrensa tal festivalpass til Vinjerock 2021.

Sist oppdatert 03. mars 2021

Vi trur på sumaren, og sel eit avgrensa tal festivalpass til Vinjerock 2021. Antal festivalpass til Vinjerock 2021 er avgrensa til halvparten av vanlig kapasitet, for å kunne møte krav til smittevern for arrangement.

Ei tilfeldig utrekning mellom dei som har forkjøpsrett, altså alle som hadde festivalpass i 2020, avgjer kven som får kjøpe festivalpass. 

Blir du trekt ut, får du kjøpe same antal festivalpass som du kjøpte i 2020. Alle som hadde ein ordre i 2020, får ein sjanse til å bli trekt ut. 

Slik foregår billettsalet:

  1. Fredag 5. mars trekk vi ut dei ordrane som får kjøpe festivalpass i første omgang. I løpet av dagen får dei ein e-post frå Vinjerock. Den inneheld kjøpskodar som gir deg moglegheit til å kjøpe festivalpass. Hadde du eitt festivalpass i 2020, får du ein kode. Hadde du fire festivalpass i 2020, får du fire kodar. Kvar kode fungerer kun ein gong.
  2. Kvart pass må navngjevast. Difor ber vi om at alle kjøper sitt eige festivalpass. Om din ordre inneheld fleire festivalpass, send vidare dei andre kodane til reisefylgjet ditt.

  3. Ikkje stress! Du har fram til 19. mars på å kjøpe festivalpasset ditt. Har du ikkje brukt kodane innan 19. mars klokka 23.59, mistar du moglegheiten til å kjøpe.

  4. NB: Sjekk spam-filteret på e-posten din. Hugs å sjekke e-postkontoen som du brukte då du kjøpte festivalpass i 2020.

  5. Dersom Vinjerock 2021 blir avlyst, får du full refusjon av festivalpasset (unnteke billettgebyr på kr 80,-)

Om du ikkje vert trekt ut i fyrste omgang:

  1. Vil du få ein e-post som fortel deg det.

  2. Dersom vi kan leggje ut fleire festivalpass til Vinjerock 2021, får du ei ny sjanse.

  3. Om du ikkje får trekt billett til Vinjerock 2021, vert forkjøpsretten overført til 2022. 

Les gjennom kjøpsvilkåra til Vinjerock før du kjøper festivalpass. Vinjerock har refusjonsgaranti, og du er sikra å få att pengane dine dersom festivalen blir avlyst. 

 

Vinjerock og Covid-19

Alle som i utgangspunktet har ein ordre til Vinjerock, har ansvar for at dei som brukar festivalpasset har fått all informasjon om arrangementet sine smittevernreglar. 

Ver merksam på at Vinjerock kan måtte innhente kontaktinformasjon om kvar enkelt publikummar ved ankomst, for bruk ved eventuell smittesporing.

Vinjerock kjem til å oppdatere vår informasjonside så snart vi har nytt om korleis pandemien vil påverke årets festival.

Slik fungerer trekninga:

Alle ordrar frå 2020 blir satt på ei liste og delt opp i grupper, i tilfeldig rekkefølge og storleik. Deretter blir ei og ei av gruppene blir trekt ut, ved hjelp av eit uttrekningsverktøy. Det blir trekt grupper med ordrar inntil kvoten på billettar er fyllt opp.

Ordrane som vart trekt ut, mottek mail med kodar til billettkjøp.

NB: Sjekk spam-filteret ditt dersom du ikkje finn mailen frå post@vinjerock.no. Hugs å sjekke samme e-postadresse som du brukte då du kjøpte festivalpass i 2020. 

6 kjappe om festivalpassa til Vinjerock 

Festivalpass 2021: 2900,- + billettavgift.

Vinjerock er konsertar, kurs, aktivitetar og foredrag fordelt over tre dagar, midt i fjellheimen. Aktivitetar blir lagt ut i april. 

Festivalpasset inkluderer shuttlebuss frå parkeringa på Tyin til festivalområdet på Eidsbugarden (20 km) torsdag og retur søndag og inngjerda festivalcamp med tilgang på sanitæranlegg. I 2021 legg vi mykje ressursar ned i å lage ein trygg og smittevernvenlig festival, etter myndigheitene sine retningslinjer. 

Nedre aldersgrense for å kjøpe festivalpass er 16 år. Det er ulik farge på armbanda til dei under og over 18 år. Er du under 16 år må du ha følge av føresette.

Born under 12 år: Gratis i følge med føresette m/festivalpass. Skal du ha med born? Meld ifrå på post@vinjerock.no

Det er ikkje mogleg å kjøpe dagsbillettar til Vinjerock

Følgepersonbevis («ledsagerbevis»)

Alle som har følgepersonbevis, kan få med seg ein følgeperson på festivalen. Følgepersonen må akkrediterast på førehand og hentar armbandet til festivalen i infoteltet ved inngangen til festivalområdet. Personen med følgepersonbevis må vera med når følgepersonen hentar armbandet sitt.

Akkrediteringsskjema kjem våren 2021. 

For spørsmål, kontakt carl@vinjerock.no.

Videreselde festivalpass

Vinjerock tek ikkje ansvar for billettar som er kjøpt frå andre personar eller gjennom ikkje-autoriserte salskanalar (svartebørs eller privatpersonar). Dersom du vel å kjøpe billett på anna vis, er du sjølv ansvarleg for at billetten er ekte og at den ikkje er brukt fleire gonger. Ikkje betal meir for billetten enn han i utgangspunktet kostar + billettavgift. 

Armband og refusjon 2018-2019

Har du pengar til gode på armbandet frå 2018 eller 2019? Send ein epost til post@vinjerock.no