Vinjerock 2023 er utseld!

Sist oppdatert 30. mars 2023

Vinjerock 2023 er utseld! 

Me er utruleg glade for å sjå at så mange vil ta turen til fjells atter ein gong, Vinjerock 2023 er utseld! Kom her upp og kjenn eit annat liv!

Det kjem ikkje fleire billettar for sal.

Vidaresal og overføring av billettar

Om du ser at du ikkje får nytta deg av billetten din til Vinjerock 2023 er det sikkert nokon annan som vil ha han. Nytt av året er at Ticketmaster no gjev Vinjerockarar som ønskjer det tilbod om å nytte seg av Resale for vidaresal av billettar, trygt for både kjøpar og seljar. For å finne Resale-billettar må du logge inn på din brukarkonto og søkje opp Vinjerock på Ticketmaster, der vil du finne eventuelle ledige Resale-billettar. Det er ikkje mogeleg å få varsel Resale-billettar, ein må sjølv inn å sjekke. 

Merk at om du ha kjøpt ein Resale-billett kan denne ikkje seljast på nytt i Resale. 

Les meir om Resale

I tillegg vil det og vere mogeleg å overføre billettar gjennom Ticket Transfer til veners brukarkonto før Vinjerock. Då kan dei sjølv bytte frå billett til bånd utan at du treng å vere til stades. 

Les meir om Ticket Transfer

Det er opent for Ticket Transfer og Resale på DNT-billettar, men hugs at den du skal overføre/selje billetten til og må vere DNT-medlem for å nytte seg av billetten. 

Hugs på

Me minnar om at av omsyn til tryggleik, naturvern og trivsel har vi nokre reglar for kva ein ikkje får ha med seg eller gjere i festivalcampen: 

  • Eingongsgrillar
  • Glasflasker
  • Høgtalarar som speler med eit lydnivå som nærmar seg konsertvolum som for eksempel Soundbox
  • Bålbrenning - nytt heller fellesgrillen vi set opp ved stranda

Det er lov å nytte primus, men vis omsyn og syt for sikker handtering av utstyret.

Om billettsalet

Dei siste åra har vi opplevd stor pågang under billettsalet. Difor vel vi å skrive litt om korleis salet går føre seg. Kl. 14:00 opnar salet hjå Ticketmaster. Alle som er inne på kjøpssida for arrangementet blir lagt i ein tilfeldig kø. Når salet er i gang byrjar ein med å reservere billettar, for så å gå vidare i kjøpsprosessen. Når alle billettane er reservert kan ein difor få beskjed om at det ikkje finst fleire billettar. Nokre av desse kan verte tilgjengelege om ikkje kjøpsprosessen er fullført etter ti minutt. 

Ein kan maks kjøpe opp til fire festivalpass per person. 

Billettprisar 2023 

Ordinære billettar: 2820,- + billettavgift 

DNT-billettar: 2770,- + billettavgift

Festivalpasset gjev inngang til festivalområdet oppe på Eidsbugarden, konsertar, samtalar og eit breidt aktivitetsprogram over tre dagar. I tillegg er shuttlebuss tur/retur (torsdag og sundag) frå parkeringa og inn til festivalområdet inkludert og inngjerda festivalcamp med sanitæranlegg.

Kjøpsvilkår billettar

6 kjappe om festivalpassa til Vinjerock 

  • Festivalpass 2023: 2820,- + billettavgift.

  • Vinjerock er konsertar, kurs, aktivitetar og foredrag fordelt over tre dagar, midt i fjellheimen. 

  • Festivalpasset inkluderer shuttlebuss frå parkeringa på Tyin til festivalområdet på Eidsbugarden (20 km) torsdag og retur søndag og inngjerda festivalcamp med tilgang på sanitæranlegg.

  • Nedre aldersgrense for å kjøpe festivalpass er 16 år. Det er ulik farge på armbanda til dei under og over 18 år. Er du under 16 år må du ha følge av føresette.

  • Born under 12 år: Gratis i følge med føresette m/festivalpass. Skal du ha med born? Meld ifrå på post@vinjerock.no

  • Det er ikkje mogleg å kjøpe dagsbillettar til Vinjerock

Følgepersonbevis («ledsagerbevis»)

Alle som har følgepersonbevis, kan få med seg ein følgeperson på festivalen. Følgepersonen må akkrediterast på førehand og hentar armbandet til festivalen i infoteltet ved inngangen til festivalområdet. Personen med følgepersonbevis må vera med når følgepersonen hentar armbandet sitt.

Akkrediteringsskjema kjem våren 2023. 

For spørsmål, kontakt carl@vinjerock.no.

Videreselde festivalpass

Vinjerock tek ikkje ansvar for billettar som er kjøpt frå andre personar eller gjennom ikkje-autoriserte salskanalar (svartebørs eller privatpersonar). Dersom du vel å kjøpe billett på anna vis, er du sjølv ansvarleg for at billetten er ekte og at den ikkje er brukt fleire gonger. Ikkje betal meir for billetten enn han i utgangspunktet kostar + billettavgift.