Samane før og no - om urbefolkninga frå nord

lørdag 23.07 kl. 10.00
Ande

Med foredraget Samane før og no - om urbefolkninga frå nord vil Ánde ta tilhøyrarane med på ei reise til det samiske samfunnet og folket. Historia om samane er ukjend for dei fleste. På Vinjerock ha ein difor ein unik moglegheit til å bli kjend med det samiske samfunnet sett frå det samiske perspektivet. I foredraget vil ein høyre historia, den førkristne naturtrua og samane som naturfolk, statens assimileringspolitikk, joiken, den samsiske kofta, identiteten i dag og mykje meir. Han lovar eit spanande foredrag der alle vil få moglegheit til å lære noko nytt. 

Ánde Trosten er mellom anna tidlegare Samisk vegvisar og Samisk språkambassadør. I dag driv han eige firma og jobbar aktivt for å fronte Nord-Noreg og Norden som ein stad med plass til alle.

Foto: Kenneth Hætta