DNT ung og Alfa presenterer: Friluftsliv for hovud og kropp

fredag 22.07 kl. 15.15
Image2

Me er alle einige i at frisk luft gjer godt for både hovud og kropp, men kvifor er det eigentleg slik?

Tida ute i naturen og vår psykiske helse kan for mange av oss gå hand i hand. Men korleis kan ein bevisst bruke friluftsliv for å betre vår psykiske helse, og er det sant at det faktisk hjelpe? Dette skal vårt panel prøve å svara på. 

Mats Grimsæth er naturfotograf, seglar og eventyrar, som engasjerar seg for openheit omkring psykisk helse og sjølv ynskjer å dele for hjelpe andre. Une Cecilie Oksvold vendte seg til naturen då ingenting anna hjalp mot angsten og depresjonen. No er jo ein pådrivar for at andre óg skal nytte seg av naturen for å betre eigen mental helse, og delar av eigne opplevingar gjennom Instagram. Lisa Maiken Nordsveen er psykolog og ein ihuga ørretsfiskar og naturelskar. Sammen med Marius Dalseng frå DNT skal panelet diskutera friluftsliv og psykisk helse, samt dele av eigne erfaringar og komme med tips til deg som høyrer på.

Presentert av DNT ung og Alfa Sko

 

Foto: Tord Karlsen (Mads Grimsæth)