Vinjesafari - Høgfjellssafari

torsdag 21.07 kl. 11.00
Høgfjellssafari Inasolem 3

Høgfjellssafari

Dette er ein litt lengre tur som inneheld litt meir gange enn tidlegare års safariar. Me startar frå Eidsbugarden og går eit lite stykkje inn langs Bygdin, før me klyv opp Gravafjellet og går vidare i slakare terreng innover mot Høgbrotet. Undervegs ser me på forskjellane i flora og fauna mellom dei frodige, sørvendte liene nede ved Bygdin og det karrige høgfjellsterrenget lenger opp. Tempoet blir litt raskare enn på ein blomesafari, men framleis langt unna tinderanglarfart.

Kjøp

Gradering: Grøn

Plassar: 15 per safari

Pris: 350,-

Tidspunkt: Torsdag 11:00-13:00

Utstyr: 

  • Fjellsko/gode tursko
  • Turklede 
  • Kikkert (om du har)
  • Notatblokk kan også vere kjekt å ha med

Oppmøte: DNT ung sin turinformasjon

I regi av Ung Botaniker

Gradering av turar

Grøn (Enkel): Dette er stort sett korte og enkle turar som passar for alle, utan krav til spesielle ferdigheter eller utstyr. 

Blå (Midddels): Dette er turar som passer for deg som har grunnleggjande turferdigheter og er i normal fysisk form.

Raud (Krevande): Turar merka med raudt passer for erfarne turgåere, med god utholdenhet. Turane krev ofte gode tursko og bekledning. 

Svart (Ekstra krevande): Dette er turar som passar for erfarne fjellfolk, med god fysikk, styrke og utholdenhet. Gode tursko og bekledning trengs på desse turane. På desse turane vil me stille med nødvendig utstyr som stegjern, tau og sele etc. 

Merk at uforutsette hendingar som er utanfor Vinjerocks kontroll ikkje gjev krav på refusjon for allereie betalte aktivitetar.