Multisport

Multisport 2017

Multisport

Klar for di mest varierte fjelloppleving nokon sinne? Med friluftsglede i fokus, og moglegheit for å teste konkurranseinnstinktet!? Vi gjev deg Vinjerock: Multisport 2022!

Start og mål på Eidsbugarden, postar i nærområdet i ein radius på ca. 5 km.

Personleg utstyr: Joggesko, sekk, skallklede (på seg eller i sekken), tørt skift i sekk, minst ein liter vatn, pluss at vi anbefalar noko energifylt å knaske på.

Kjøp

Pris: 1000,- per lag (to personar)

Gradering: Blå

Tidspunkt: Laurdag 11:00 - 14:00

NB! Skriv namnet på laget og båe deltakarane i kommentarfeltet ved betaling. 

Lagutstyr: Mobiltelefon i tett pose, kompass, pluss at vi anbefalar enkelt fyrstehjelpsutstyr.

Utlevert utstyr: Ved start får utøvarane utdelt kart med delvis postskildring. Elles er alt nødvendig utstyr på dei bemanna postane.

Konseptet: Målet i konkurransen er å samle flest poeng på til saman tretti postar. Val av rute er fritt, men bør leggast opp med tanke på å få mest mogleg poeng, og å unngå kø på postar.

Poengberegning: På dei ubemanna postane får ein poeng etter kor posten ligg (poenga er angitt på kartet). På dei bemanna postane får ein poeng ut frå korleis oppgåva vert gjennomført.

Tidsstraff: Tidsstraff for kvart påbegynte minutt over tidsfrista, diskvalifisering ved målgang meir enn 10 min over 3 timar.

Klasseinndeling:

  • Dame
  • Herre
  • Mix

Oppmøte: Oppmøte vil vere i nærleiken av festivalområdet og vere godt merka. Meir info kjem. 

 

Gradering av turar

Grønn (Enkel): Dette er stort sett korte og enkle turar som passar for alle, utan krav til spesielle ferdigheter eller utstyr. 

Blå (Midddels): Dette er turar som passer for deg som har grunnleggjande turferdigheter og er i normal fysisk form.

Raud (Krevande): Turar merka med raudt passer for erfarne turgåere, med god utholdenhet. Turane krev ofte gode tursko og bekledning. 

Svart (Ekstra krevande): Dette er turar som passar for erfarne fjellfolk, med god fysikk, styrke og utholdenhet. Gode tursko og bekledning trengs på desse turane. På desse turane vil me stille med nødvendig utstyr som stegjern, tau og sele etc. 

Merk at uforutsette hendingar som er utanfor Vinjerocks kontroll ikkje gjev krav på refusjon for allereie betalte aktivitetar.