Lågterskeltur til Sløtafjellet

Sløtafjellet

Lågterskeltur til Sløtafjellet 

Dette er turen for deg som vil ha ein fin tur som ikkje krev alt av deg eller dagen.

Bli med på ein kortare tur der me går til ein av topp i nærleiken av Eidsbugarden. Det einaste du må gjera er å ta med klede, vatn, snacks og møte opp ved Turinformasjonen klokka 13.00. Torsdag går turen via Sløtatjern, opp til det fine utsiktspunktet på Sløtafjellet og ned att til Eidsbugarden. Turen tek rundt to timar.

Gradering: Grøn  

Plassar: 25 per tur 

Pris: Turen er gratis og krev ikke påmelding, her er det fyrste til mølla som gjeld.

Tidspunkt: 

  • Torsdag 13:00-15:00

Oppmøte: DNT ung sin turinformasjon

Turen er i regi av DNT ung

 

Gradering av turar

Grøn (Enkel): Dette er stort sett korte og enkle turar som passar for alle, utan krav til spesielle ferdigheter eller utstyr. 

Blå (Midddels): Dette er turar som passer for deg som har grunnleggjande turferdigheter og er i normal fysisk form.

Raud (Krevande): Turar merka med raudt passer for erfarne turgåere, med god utholdenhet. Turane krev ofte gode tursko og bekledning. 

Svart (Ekstra krevande): Dette er turar som passar for erfarne fjellfolk, med god fysikk, styrke og utholdenhet. Gode tursko og bekledning trengs på desse turane. På desse turane vil me stille med nødvendig utstyr som stegjern, tau og sele etc. 

Merk at uforutsette hendingar som er utanfor Vinjerocks kontroll ikkje gjev krav på refusjon for allereie betalte aktivitetar.