Fjellbingo

lørdag 20.07 kl. 15.45
Torilsundeapelthun Fjellbingo 03

Fjellbingo

Lat kulene rulle og pulsen stige med Guro og Lars Erik (DJKoseLars) sin heilfrekke fjellbingo. 

Me stillar med blokkar, tusjar, god musikk og fine premiar. Du stiller med godt humør og er klar for å rope BINGO! 

Gradering: Grøn, så lenge du fylgjer reglane

Plassar: Så mange me får plass til 

Pris: Gratis

Gradering av turar

Grøn (Enkel): Dette er stort sett korte og enkle turar som passar for alle, utan krav til spesielle ferdigheter eller utstyr. 

Blå (Midddels): Dette er turar som passer for deg som har grunnleggjande turferdigheter og er i normal fysisk form.

Raud (Krevande): Turar merka med raudt passer for erfarne turgåere, med god utholdenhet. Turane krev ofte gode tursko og bekledning. 

Svart (Ekstra krevande): Dette er turar som passar for erfarne fjellfolk, med god fysikk, styrke og utholdenhet. Gode tursko og bekledning trengs på desse turane. På desse turane vil me stille med nødvendig utstyr som stegjern, tau og sele etc. 

Merk at uforutsette hendingar som er utanfor Vinjerocks kontroll ikkje gjev krav på refusjon for allereie betalte aktivitetar.