Blomesafari

fredag 19.07 kl. 16.00
Høgfjellssafari Inasolem 3

Blomesafari 

Kom og sjå på plantelivet på fjellet! Bli med ein naturforvaltar på tur. Me ser på ville vekstar og tek for oss kva dei ulike artane kan fortelja oss om miljøet dei lever i og korleis ting heng saman her oppe. Du vil lære deg å kjenna igjen dei ulike artane me finn i felt. Søkjelyset rettast i all hovudsak mot planter, men kanskje det dukkar opp noko anna spennande òg!

Ting blomesafari

Gradering: Grøn

Antal plassar: 20

Pris: 350,-

Tidspunkt:

  • fredag 16-18

Utstyr:

  • Fjellsko/gode tursko
  • Turklede
  • Notatblokk kan også vere kjekt å ha med

Oppmøte: Over vegen frå turinformasjonen, skilt med "Møteplass" 

Gradering av turar

Grøn (Enkel): Dette er stort sett korte og enkle turar som passar for alle, utan krav til spesielle ferdigheter eller utstyr. 

Blå (Midddels): Dette er turar som passer for deg som har grunnleggjande turferdigheter og er i normal fysisk form.

Raud (Krevande): Turar merka med raudt passer for erfarne turgåere, med god utholdenhet. Turane krev ofte gode tursko og bekledning. 

Svart (Ekstra krevande): Dette er turar som passar for erfarne fjellfolk, med god fysikk, styrke og utholdenhet. Gode tursko og bekledning trengs på desse turane. På desse turane vil me stille med nødvendig utstyr som stegjern, tau og sele etc. 

Merk at uforutsette hendingar som er utanfor Vinjerocks kontroll ikkje gjev krav på refusjon for allereie betalte aktivitetar.