Smaking med Kinn

Smaking Kinn

Sidan 2009 har Kinn Bryggeri laga gode smakar i sentrum av Florø. Me snakkar godt handverk i engelsk og belgisk stil. Eit utvalg blir med opp til fjellet og du kan få smake, samtidig som du lærer meir. Ikkje dumt.

Ting smaking med Kinn

Gradering: Grøn

Plassar: 12

Pris: 400,-

Tidspunkt

  • fredag 16:00-17:00
  • laurdag 14:00-15:00 

Utstyr:

  • Smakslaukane

Oppmøte: Storteltet
Gradering av turar

Grøn (Enkel): Dette er stort sett korte og enkle turar som passar for alle, utan krav til spesielle ferdigheter eller utstyr. 

Blå (Midddels): Dette er turar som passer for deg som har grunnleggjande turferdigheter og er i normal fysisk form.

Raud (Krevande): Turar merka med raudt passer for erfarne turgåere, med god utholdenhet. Turane krev ofte gode tursko og bekledning. 

Svart (Ekstra krevande): Dette er turar som passar for erfarne fjellfolk, med god fysikk, styrke og utholdenhet. Gode tursko og bekledning trengs på desse turane. På desse turane vil me stille med nødvendig utstyr som stegjern, tau og sele etc. 

Merk at uforutsette hendingar som er utanfor Vinjerocks kontroll ikkje gjev krav på refusjon for allereie betalte aktivitetar.